רוני ברות

Roni Baroth

2020

ריקוד המכפלות הכפולות

Dance of the double hemispheres 

2018

מהר לבד עכשיו

Quick, alone, now

 

2017

רשמים מאי יווני

Impressions from a Greek island 

2015

החדר הפנימי

The inner chamber

1997

Longing for the sea

געגועים לים

2008

הגן האבוד

The lost garden

2003

האושר הוא איפור

Happiness is makeup

More works  עבודות נוספות

תערוכות קבוצתיות ופרויקטים נוספים