top of page

רוח זמן | תערוכה חדשה | מרץ 2023"התערוכה הנוכחית "רוח זמן" בנויה מעבודות אותן יצרה רוני ברות כעיבוד לחוויות מביקור בחללי תצוגה בהם ביקרה בשנתיים האחרונות. החוויות נעות על ציר קוטבי בין עבודות וידאו בחללי תצוגה עכשוויים ב״פלה דה טוקיו״ בפריז לבין יצירות קלאסיות בלובר, בד׳אורסה ועד לארכאולוגיה במוזיאון רוקפלר.

אין בעבודות העתקה ניטראלית של המציאות ולא הגזמה בכיוון ״היפר ריאליזם״. ישנם מקטעים על הבד שאינם ״חדים״ ואפילו מעורפלים או סוטים מן האמת האובייקטיבית.

ברות אינה מחויבת להעברת המציאות הוויזואלית אל הבד. היא מחויבת לשיח הפנימי שלה עם עצמה תוך התמסרות לרגש אמיתי שנובע ממציאות זו.

ניתן לראות את עקבות השיח שלה בינה לבין עצמה תוך כדי העבודה המתהווה. מבט מתמשך יאפשר לחוש משהו מהחוויה של האמנית. במילים אחרות, השוהה זמן ממושך מול הבד יתקרב אל האובייקט המצויר ואל היוצרת."


מתוך טקסט-התערוכה שכתב האוצר: גבי יאיר

bottom of page